Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εθνικών Διαμεταφορέων

Περιγραφή:

Δ.Α. 44/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ.: 31/28.8.1998)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Παροχής υπηρεσιών 1996

Δ.Σ.(30/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας
 

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εθνικών Διαμεταφορέων
Go to top