Ιματισμού 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.5.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοϋπαλλήλων στις Επιχειρήσεις Ιματισμού, Πιλοποιίας Στρωματοποιίας και Εφαπλωματοποιίας όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 57/19.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13305/18.9.2001 (ΦΕΚ Β 1276/4.10.2001) Υποχρεωτική από: 19.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top