Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(22.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΟΣΕΤΕΕ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:52/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11309/655/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2006

Δ.Α. 31/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2005

Δ.Α. 31/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2004

Δ.Α. 6/2004 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2003

Δ.Α. 46/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Go to top