Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(22.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΟΣΕΤΕΕ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:52/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11309/655/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1998

Δ.Α. 27/1998 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών που απασχολούνται στη βιομηχανία

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1996

Δ.Α. 35/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Επιστημόνων Αποφοίτων ΑΕΙ (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και εξομοιουμένων ειδικοτήτων ναυπηγών και ηλετκρονικών μηχανικών) που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις οποιουσδήποτε είδους όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1996

Δ.Α 34/96 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Μηχανικών Ανωτέρων Σχολών των ειδικοτήτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Go to top