Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε.(22.11.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας (ΟΣΕΤΕΕ)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:52/9.12.2010)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11309/655/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 10.12.2010
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2002

Δ.Α. 13/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών βιομηχανίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2001

Δ.Α. 26/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ και των πτυχιούχων Μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ
των ειδικοτήτων α) Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
β) Μηχανολόγου Μηχανικού, γ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δ) Ναυπηγού μηχανικού διπλωματούχου ΑΕΙ και ε) Ηλεκτρονικού Μηχανικού, που εργάζονται σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 2000

Δ.Α. 17/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών (Α.Ε.Ι.) και των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και των ισοτίμων προς αυτά σχολών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI) 1999

Δ.Α. 25/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών (Α.Ε.Ι.) και των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και των ισοτίμων προς αυτά σχολών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Go to top