Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος

Περιγραφή:

Δ.Σ.(30/96) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας
 

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:17/7.8.1996)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος
Go to top